Ngày 18/12, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đã có công văn yêu cầu xem xét, hủy bỏ quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc chỉ cấp phép xây dựng cho người có “sổ đỏ” từ năm 2008.