Hanoinet - Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP HN về việc giải quyết các đề nghị chấp thuận chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch các công trình xây dựng trên địa bàn TP.