(VietNamNet) - Bộ Y tế cho phép các doanh nghiệp được tự động công bố chất lượng của sữa và những sản phẩm liên quan đến sữa sau khi có kết quả kiểm nghiệm tại các phòng thí nghiệm trong nước được chỉ định.