Ngày 8/10, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các Bộ Nông nghiệp, Công thương hướng dẫn doanh nghiệp thu hồi và tiêu hủy các loại sữa có nhiễm melamine đã phát hiện trên thị trường.