TTO - Một nhóm phụ nữ Nga đã trở thành các ngôi sao trên Internet sau khi trình diễn thói quen bơi nghệ thuật ngay tại bàn làm việc của họ.