Do một số thay đổi trong lịch trình và sự khác nhau về sở thích của các thành viên nên bốn chiếc xe cổ đầu tiên trong đoàn Tiger Rally 2008 đã tới Hà Nội ngày 25/3, sớm hơn dự định 3 ngày và hiện đang ở khách sạn Sofitel Metropole.