Mít ơi mở cửa sổ ra đi! Tớ giành cho Mít một bất ngờ ngay sau cánh cửa, nhớ là đừng khóc nấc lên vì sung sướng đấy nhé!