Trình độ chuyên môn của các ngoại binh người Thái giúp chất lượng giải trong nước tăng lên, nhưng mặt khác lại làm giảm cơ hội phát triển của VĐV trong nước ở các vị trí trọng yếu