Đang đứng uống rượu, người đẹp quá bất ngờ vì cách hành xử của những người xung quanh.