ICTnews – Đã có hãng viễn thông tuyên bố giảm chi phí, đối phó khủng hoảng. Song theo các nhà phân tích, doanh thu cốt lõi của viễn thông vẫn tăng và họ vẫn nên tiếp tục đầu tư.