Những bất cập về việc thu phí của các trạm BOT trong thời gian qua sẽ được chuyên gia Nguyễn Đức Chính phân tích.

Theo VTC