TT - Cảnh sát Brazil vừa bắt giữ cùng lúc 16 thị trưởng và một viên chánh án dính líu đến một vụ án tham nhũng qui mô lớn. Các nhân vật tai to mặt lớn này bị tình nghi bòn rút hơn 100 triệu USD từ các quĩ phúc lợi xã hội.