[Kênh14] - Hot, hot, “Womanizer” ra mắt rùi bà kon nhé!