24H.COM.VN - Trong buổi phỏng vấn quáng bá cho album mới, công chúa nhạc Pop khằng định "Womanizer" – đã phát hành trên hệ thống radio từ thứ Sáu tuần trước - là khúc tráng ca tôn vinh sức mạnh nữ quyền.