24H.COM.VN - Các khách hàng trung thành của Wire One sẽ bất ngờ khi thấy dòng sản phẩm của hãng này có những dấu hiệu đặc trưng của BT.