Chưa kiểm soát được các khoản bù lỗ bất hợp lý. Năm nay, nhà nước có thể bù lỗ cho kinh doanh xăng dầu tới khoảng 12.000 tỷ đồng.