(VietNamNet) - Trong bối cảnh giá dầu lửa không ngừng tăng, đảm bảo an ninh năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ bên ngoài trở thành vấn đề đặc biệt quan tâm ở mỗi nước.