Một trong những bức tranh vẽ bằng màu nước đầu tiên (ảnh) của Picasso vừa được bán với giá 160.000 USD.