(AutoNet)- Một số trang web đã đưa tin chiếc sedan của Bugatti sẽ được sản xuất dựa trên nền tảng của Bentley.