Chỉ 1 năm sau ngày thống trị, “mớ tiền” của Bayern đã mất giá một cách thảm hại khi họ sụp đổ với những ngôi sao. Bundesliga lại trở về với truyền thống, là nơi sản sinh những tài năng chứ không phải nơi nuôi dưỡng những ngôi sao đắt giá!