Chỉ góp mặt trong CLB với tư cách là “giải pháp tình thế” nhưng theo thời gian, họ bất ngờ trở thành những trụ cột không thể thay thế...Chi tiết...