Hanoinet - Sau khi phát hiện tái bùng phát dịch ngành thú y và chính quyền địa phương đã khẩn cấp đưa toàn bộ số lợn trên đi tiêu hủy.