ND – Chuyến đi của nhà du hành vũ trụ Yi So – Yeon ngày 8-4 vừa qua góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ Hàn Quốc.