Người bình thường thất bại hay thành công chẳng mấy ai để ý, ngoại trừ gia đình, bạn bè. Nhưng nếu là người của công chúng, “bước sa cơ” của họ, cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm, sẽ “được” dư luận soi kỹ từng chi tiết.