Việt Nam sẽ tập trung xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư đảm bảo các yêu cầu về môi trường và có khả năng về tài chính trong năm nay - một năm được được dự báo là có nhiều khó khăn cho kinh tế Việt Nam.