[Kênh14] – Một món đồ 2-Tek! mà đến James Bond cũng muốn xài, huống chi là teens nhà mình đấy nhỉ? ^^