Sau lượt trận thứ 4 tại Premier League 2017/2018, MU và Man City cùng có 10 điểm lần lượt dẫn đầu và thứ 2, Arsenal lên vị trí thứ 11.

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 1

BXH Premier League 2017/2018 sau vòng 4, MU và Man City chia vị trí nhất và nhì bảng xếp hạng khi có cùng 10 điểm. Dưới đây là bảng xếp hạng cụ thể.

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 2

1. MU 10 điểm, hiệu số +10

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 3

2. Man City 10 điểm, hiệu số +8

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 4

3. Chelsea 9 điểm, hiệu số +3

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 5

4. Watford 8 điểm, hiệu số +4

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 6

5. Tottenham 7 điểm, hiệu số +4

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 7

6. Huddersfield 7 điểm, hiệu số +4

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 8

7. Burnley 7 điểm, hiệu số +1

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 9

8. Liverpool 7 điểm, hiệu số 0

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 10

9. West Brom 7 điểm, hiệu số 0

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 11

10. Newcastle 6 điểm, hiệu số +1

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 12

11. Arsenal 6 điểm, hiệu số -1

BXH Premier League 2017/2018 sau vong 4: Man City ap sat MU - Anh 13

Bảng xếp hạng của Premier League 2017/2018 sau vòng 4.