Theo số liệu của Bộ KHĐT, trong tháng 9, cả nước đã có thêm 3,7 triệu thuê bao điện thoại, tăng 362% so với cùng kỳ năm 2007, nâng tổng số thuê bao điện thoại 9 tháng đầu năm lên 23,4 triệu.