Theo số liệu từ Vụ Kinh tế Nông nghiệp thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư, ước tính, trong 6 tháng đầu năm cả nước đã xuất khẩu được 2,939 triệu tấn gạo, bằng 107% so với cùng kỳ và 58,8% so kế hoạch cả năm, đạt kim ngạch 796 triệu USD.