Theo hợp đồng ký kết hợp tác giữa Cty TNHH XNK Cà phê An Giang (AGC) và CTCK Thăng Long (TLS) ngày 6.11, TLS sẽ tư vấn cho AGC trong tiến trình CPH.