Có những quán cà phê "độc" nằm cách mép biển chỉ vài gang tay, mỗi "buồng" có hai người, 3 mặt che kín chỉ có hướng biển là mở. Khi vào các "buồng" này, tất cả đều "tự do", chỉ có biển mới biết các đôi tình nhân đang làm chuyện gì.