Trước ngày giỗ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4), các nhà tổ chức biểu diễn, tụ điểm ca nhạc, phòng trà tại TP.HCM nhận được văn bản thông báo từ đại diện của gia đình nhạc sĩ về việc trả tiền tác quyền khi sử dụng ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào mục đích kinh doanh.