(Zing) - Những tên tuổi như Bảo Thy, Thùy Chi, Quang Thắng... là những tiếng ca học đường có hướng đi khác hẳn với lớp anh chị cách đây 15 năm.