Nhạc Việt khởi động năm 2009 bằng hàng loạt show diễn từ nhỏ đến lớn, và phần lớn các ca sĩ lại tiếp tục chấp nhận lỗ lã để lấy tiếng!