VN truyền thống và cổ kính. Tôi chưa có thời gian đi đâu mà chỉ mới đi bộ xung quanh nơi tôi ở. Điều tôi cảm nhận là cuộc sống ở thành phố này khá náo nhiệt và thú vị.