“Không ngại đầu tư để có thể đạt được những kết quả như mong muốn” là phương châm hành động của nhiều giọng ca trẻ hiện nay.