Hơn 400 con cá voi nằm la liệt khắp bãi biển New Zealand sau một đêm. 300 con cá đã chết trong khi người dân đang chạy đua với thời gian để cứu sống số còn lại.

Phương Thảo