Trong những biện pháp mới được đưa ra, tất cả 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) coi việc tuyển mộ, huấn luyện và kích động khủng bố là bất hợp pháp