Trước việc một số cơ quan báo chí thông tin cho rằng, “chi phí quản lý của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam năm 2015 tăng 75,8% so với năm 2014 ”, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn khẳng định thông tin này là hoàn toàn không chính xác. Chi phí quản lý và hành chính của ngành BHXH đều nằm trong nguồn được Chính phủ phê duyệt.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn cho biết: Theo Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, việc lập dự toán chi phí quản lý của BHXH Việt Nam năm 2015 tăng 75,8%, tức tăng khoảng 3.193 tỉ đồng so với năm 2014.

Tôi xin nhấn mạnh, đây là “việc lập dự toán chi phí quản lý của BHXH Việt Nam năm 2015” chứ không phải là số chi phí quản lý của BHXH Việt Nam. Đây là số liệu dự toán BHXH Việt Nam lập gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan, không phải là dự toán chi phí quản lý được Thủ tướng Chính phủ giao.

Cac co quan chuc nang noi gi? - Anh 1

BHXH Việt Nam thông tin định kỳ về kết quả, vướng mắc trong thực hiện chính sách để kịp thời tháo gỡ

Theo ông Sơn, chi phí quản lý bộ máy của BHXH Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2015 tăng 2.445 tỉ đồng so với dự toán năm 2014 là để thực hiện một số nhiệm vụ cần thiết, cấp bách mà năm 2014 trở về trước chưa được bố trí kinh phí hoặc bố trí ở mức thấp do tuân thủ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Lợi cũng khẳng định: Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ quan giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn luôn giám sát rất chặt chẽ, minh bạch các vấn đề chi phí của BHXH Việt Nam.

Thời gian qua, Quốc hội yêu cầu ngành BHXH không được tăng biên chế, nhưng phải tăng điều kiện làm việc và tăng chất lượng, hiệu quả công việc để công tác BHXH, BHYT được công khai, minh bạch, để người dân thực sự thấy tin tưởng.

Thứ nhất là chi cho công tác tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chi đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN (nội dung chi này năm 2014 chưa được bố trí kinh phí); chi ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) theo yêu cầu của Luật BHXH, Luật BHYT, được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2012-2015 theo Quyết định số 152/QĐ-TTg ngày 28/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ hai là chi phục vụ trực tiếp đối tượng tham gia, thụ hưởng, phát triển đối tượng. Năm 2015, khoản mục chi này tăng 36% so với năm 2014. Nguyên nhân là do số đối tượng tham gia, số đối tượng thụ hưởng, số thu, số chi BHXH, BHYT, BHTN đều tăng nên các khoản chi thù lao Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT của một số đối tượng và chi UBND xã lập danh sách tham gia BHYT theo hộ gia đình, phục vụ công tác thu; chi phí chi trả lương hưu, giám định BHYT... cũng tăng tương ứng.

Thứ ba là chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy: Năm 2015 chỉ tăng 6% so với năm 2014 do nâng lương hàng năm. Còn chi quản lý hành chính năm 2015 không tăng so với năm 2014.

Bày tỏ quan điểm về việc tăng các khoản chi của BHXH Việt Nam thời gian qua, ông Bùi Sĩ Lợi- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: Chi phí quản lý của BHXH Việt Nam được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết và giao chi phí không vượt quá 2,3% so với tổng số thu và số chi và được lấy trong đầu tư tăng trưởng quỹ, không phải lấy trong quỹ BHXH. Bởi, khi mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thì đương nhiên chi phí phải tăng lên.

Ông Lợi cũng cho biết thêm, việc tăng chi phí của BHXH là do thực hiện mục tiêu mở rộng và tăng đối tượng người tham gia BHXH, BHYT nên việc tăng đó là đương nhiên. Năm 2016, theo Nghị quyết của Đảng, ngành BHXH được giao nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản là đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng đối tượng.

Cụ thể, về BHYT chúng ta phấn đấu đến năm 2020 theo Nghị quyết 15 là 80% dân số được bao phủ BHYT trong khi đó đến nay chúng ta đã đạt 81,7%. Năm 2016 so với 2015, chúng ta cũng đã tăng hơn 1 triệu người vào hệ thống BHXH. Việc tăng này kéo theo các chi phí tăng lên- về tuyên truyền, đầu tư, vận động đối tượng.

Bảo Duy