(Zing) - Hưởng ứng "Giờ trái đất", hệ thống đèn tại các công trình kiến trúc nổi tiếng như Nhà hát Con Sò, tháp Eiffel, sân vận động Tổ Chim... đều được tắt đi trong một giờ tối 28/3.