(Toquoc) - Hiệp hội các đạo diễn Mỹ (DGA) hôm qua tuyên bố họ đã đạt được thỏa thuận có thời hạn ba năm với các xưởng phim ở Hollywood về vấn đề tiền bản quyền.