Qua 6 năm triển khai Hiệp định thương mại song phương (BTA), kim ngạch thương mại hai chiều tăng từ 1,4 tỷ USD (2001) lên 9,1 tỷ USD (năm 2006). Đặc biệt, từ năm 2003, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.