Dự kiến Thông tư quỹ mở sẽ ban hành trong Quý IV/2011 và các loại hình quỹ khác ban hành trong khoảng Quý I –III/2012.

Hôm nay, 16/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) họp báo triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường chứng khoán từ nay đến cuối năm và trong năm 2012.

Theo UBCKNN, để tiếp tục thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững, hướng tới các mục tiêu trung và dài hạn trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính sẽ triển khai một số nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và trong năm 2012.

Trong quý IV, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ chiến lược phát triển thị trường chứng khoán giai đoạn 2011 – 2020. Theo đó, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ, Quốc hội tiếp tục kéo dài việc miễn giảm thuế quy định tại Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 6/8/2011 của Quốc hội về việc bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân.

Đối với khung pháp lý, Bộ tài chính dự kiến ban hành Nghị định hướng dẫn Luật chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung trong quý IV/2011. Ngoài ra, Bộ sẽ xây dựng các Thông tư hướng dẫn, Nghị định hướng dẫn đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, mua lại cổ phiếu và phát hành thêm, hướng dẫn niêm yết chứng khoán; thông tư về công bố thông tin... trong quý I/2012.

Theo Nghị quyết 08/2011/QH13, Quốc hội đồng ý miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cổ tức được chia cho cá nhân từ hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán, góp vốn mua cổ phần của doanh nghiệp trừ cổ tức của các ngân hàng cổ phần, quỹ đầu tư tài chính, tổ chức tín dụng.

Đồng thời, Quốc hội thông qua giảm 50% thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân.

Bộ cũng sẽ triển khai sản phẩm mới như quỹ mở, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản, quỹ hưu trí tự nguyện nhằm phát triển nhà đầu tư có tổ chức và tạo cầu cho thị trường chứng khoán. Dự kiến Thông tư quỹ mở sẽ ban hành trong Quý IV/2011 và các loại hình quỹ khác ban hành trong khoảng Quý I –III/2012.

Về triển khai chứng chỉ lưu ký toàn cầu, do hoạt động này đã được Chính phủ đồng ý nên sẽ áp dụng thí điểm trong năm 2011 với một số công ty, sau đó sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm để đưa vào áp dụng chung theo Thông tư hướng dẫn dự kiến ban hành trong Quý I/2012.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng công bố một số nhiệm vụ khác như nghiên cứu đưa vào giao dịch các sản phẩm đầu tư chỉ số (ETF) tại các Sở giao dịch chứng khoán (có phương án trình trong năm 2012), xây dựng hệ thống chỉ số thị trường mới, chuẩn bị các điều kiện triển khai lệnh thị trường, kéo dài thời gian giao dịch trong năm 2012, nghiên cứu đưa tín phiếu kho bạc vào giao dịch trên thị trường chứng khoán và xây dựng đề án thành lập tổ chức xếp hạng định mức tín nhiệm, triển khai trong năm 2012.

Chi tiết Chương trình triển khai các giải pháp đối với thị trường chứng khoán xem tại đây

Nguồn DVT.vn