Trong một đêm mà Manchester United tìm lại được sức mạnh ở Premier League và Valencia nếm mùi thất bại ở Liga, thì Karlsruhe đã tạo nên một cơn chấn động ở Bundesliga bằng trận thắng thuyết phục trước Schalke.