(VietNamNet) - Sau một thời gian xem xét, những ngân hàng đầu tiên đã bắt đầu giảm lãi suất cho vay. Nhiều ngân hàng đã đưa ra mức giảm khá mạnh.