2 ngân hàng lớn của Việt Nam là Vietcombank và ACB cùng bị Fitch hạ nửa bậc tín nhiệm, xuống mức D/E, tiệm cận mức đánh giá dành cho các ngân hàng có vấn đề nghiêm trọng, cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài.

Xếp hạng mới này được Fitch đưa ra trong ngày hôm nay (1/9). Trước đó cả Vietcombank và ACB đều xếp hạng tín dụng ở mức D (ngân hàng có nhiều điểm yếu, do nguyên nhân bên trong hoặc bên ngoài). Theo giải thích của Fitch, việc hạ bậc tín nhiệm được thực hiện sau khi tổ chức này xem xét bảng cân đối kế toán của cả 2 ngân hàng. Qua các số liệu này, Fitch nhận thấy lượng tín dụng mà Vietcombank và ACB cung cấp cho khách hàng đã tăng mạnh trong thời gian qua. Trong khi đó, chất lượng các khoản vay lại tương đối thấp. Do tăng trưởng tín dụng nóng, hệ số an toàn vốn (CAR) của Vietcombank vào giữa năm 2010 chỉ ở mức 8,45%, thấp hơn quy định tối thiểu là 9% sẽ được áp dụng kể từ ngày 1/10 tới, theo quy định tại Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước. Hệ số này của ACB dự kiến cũng thấp hơn mức 9% tại thời điểm này. Song song với việc hạ bậc tín nhiệm của Vietcombank và ACB, Fitch cũng xác định mức hỗ trợ (Support Ratings) mới cho 2 ngân hàng này. Với Vietcombank, ngưỡng hỗ trợ được ghi nhận là 4/5, dành cho các ngân hàng nhận được sự hỗ trợ có giới hạn và xếp hạng tín nhiệm dài hạn thấp hơn B. Ngưỡng hỗ trợ với ACB, thậm chí còn được đặt ở mức tối đa 5/5. Đây là mức hỗ trợ được Fitch dành cho các ngân hàng khó nhận được hỗ trợ và xếp hạng tín nhiệm dài hạn từ B- trở xuống. Việc hạ bậc tín nhiệm đối với 2 ngân hàng Vietcombank và ACB được Fitch thực hiện đúng một tháng sau khi tổ chức này công bố hạ bậc tín nhiệm quốc gia đối với các khoản vay dài hạn và trái phiếu của Việt Nam từ BB- xuống B+.