Đại diện các ngân hàng phía Nam thống nhất vẫn duy trì lãi suất kỳ hạn ngắn, cụ thể là lãi suất tuần.