Nền kinh tế các nước xuất khẩu dầu hàng đầu trên thế giới đang phát triển nhanh khiến nhu cầu sử dụng dầu của họ tăng đã làm giảm lượng xuất khẩu, tạo thêm căng thẳng đối với thị trường dầu trên toàn cầu.