TTO - Khoảng 1 tháng gần đây, vợ tôi có uống cao ích mẫu. Thời gian kinh nguyệt của vợ tôi là vào khoảng ngày 15-17 của tháng. Vào ngày 7 của tháng, hai vợ chồng có quan hệ mà không có biện pháp bảo vệ. Bác sĩ cho hỏi liệu khả năng mang thai có cao không?