Cho đến nay các nhà thiên văn học đã nhận đượ̣c những bằng chứng hết sức thuyết phục rằng những vật thể có khối lượng lớn uốn cong không-thời gian một cách đáng kể, theo như lời tiên đoán của thuyết tương đối rộng.